کسر موجودی

دوشنبه 14 مرداد 1398
1836

لیست عدم موجودی بازرگانی هیوا

نام آلبوم

رونیکا

Ronika

لاکچری

LUXURY

فیمس

FAMOUS

سوپراستار

SUPER STAR

پرزیدنت

PRESIDENT

یونیورس

UNIVERSE

 

 333

 207

  134 405

 موجود

 ناموجود

 

 375

 213

 154

 

 

 

 

315

219

 125      
 

 314

 228

       
 

338

         
 

370

         


لیست کسری موجودی بازرگانی هیوا

نام  آلبوم

رونیکا

Ronika

لاکچری

LUXURY

فیمس

FAMOUS

سوپراستار

SUPER STAR

پرزیدنت

PRESIDENT

یونیورس

UNIVERSE

 

329

 225

 143

   

 ناموجود

 

364

226 

135

   
   311        
 

 

   125    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

نظر بدهید