فیمس آلبوم جدید برند هیوا دارای ایزو 9001 و 14001 روز اروپا و وزن بالا همراه با داماسک هایی متفاوت با رنگ بندی خاص و منحصر به فرد.

پیش بینی میگردد این آلبوم به دلیل طرح های ویژه و متناسب با سلیقه ایرانی به زودی به شهرتی بی نظیر خواهد رسید و همانند نامش  مشهور خواهد شد.

افراد خاص فیمس را میپسندند.

آلبوم زیبا فیمس

آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 101

130,000 تومان

نام کالا: داماسک کد 101 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 102

130,000 تومان

نام کالا: داماسک کد 102 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 103

130,000 تومان

نام کالا: ساده کد 103 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 104

130,000 تومان

نام کالا: داماسک کد 104 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 105

130,000 تومان

نام کالا: داماسک کد 105 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 106

130,000 تومان

نام کالا: ساده کد 106- HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 107

130,000 تومان

نام کالا: داماسک کد 107 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 108

130,000 تومان

نام کالا: داماسک کد 108 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 109

130,000 تومان

نام کالا: ساده کد 109 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 110

130,000 تومان

نام کالا: داماسک کد110 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m

کاغذ دیواری فیمس – کد 111

130,000 تومان

نام کالا: داماسک کد111 - HIVA
آلبوم : آلبوم کاغذ دیواری فیمس- HIVA
نام برند : HIVA
جنس : پی وی سی/ وینیل
ابعاد : 10 m * 0.53 m